عکس طنز روز : پس از توافقنامه‌ی ⁧‫خزر ‬⁩، خبر رسید سهم ایران از دریای عمان هم به صیادان چینی اجاره داده شده،آن هم «بلندمدت»!/ حسین رزاق

عکس طنز روز : پس از توافقنامه‌ی ⁧‫خزر ‬⁩، خبر رسید سهم ایران از دریای عمان هم به صیادان چینی اجاره داده شده،آن هم «بلندمدت»!

کاری از : حسین رزاق