کسانی که ارتباط نزدیکی با مراجع تقلید دارند به فعالیت های اقتصادی وارد نشوند/ ورود روحانیت به اقتصاد مردم را بدبین می کند/ مردم مشکلات اقتصادی را از چشم روحانیت می بینند

 

نگام ، اجتماعی _ مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه ورود روحانیت به فعالیت های اقتصادی صحیح نیست، گفت: روحانیت نه تنها در شرایط فعلی بلکه به طور کلی نباید به فعالیت های اقتصادی وارد شوند چون متهم می شوند و تمام مشکلات بر سر آنها خراب می شود. ورود روحانیت به فعالیت های کلان اقتصادی آسیب زاست و موجب می شود مردم نسبت به نهاد روحانیت بدبین شوند و مشکلات اقتصادی را از چشم آنها می بینند چرا که گمان می کنند روحانیت به جای همراهی با مردم اکثر امتیازات را از آن خود کرده و به کار تجارت و سود آوری پرداخت است.

 

محمدعلی خزائلی در گفت وگو با شفقنا ورود روحانیت به مسایل اقتصادی و ارایه راه حل در این موضوع را ضروری دانست و اظهار کرد: روحانیونی که در زمینه اقتصادی تحلیل و راه دارند، موظفند به این موضوعات وارد شوند، اینطور نیست که روحانیت تنها نقش تذکر دهنده را داشته باشد بلکه در مواقعی که از نظر علمی و تحلیلی قادر به اظهار نظر و ارایه راه حل باشد، باید پیشنهاد خود را دهد تا مشکلات حل شود.

او ادامه داد: در روایات داریم الْفَقِیهُ کُلُّ الْفَقِیهِ فقیه کامل که روحانیت هم مرتبه ای از فقاهت را دارد کسی است که تقدیر معیشه دارد یعنی راجع به دخل و خرج بحث و صحبت دارد، به گونه ای نیست که همیشه کنار گود باشد یعنی یک بخشی از فقاهت وارد بودن به مسایل روز و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است.

مدرس حوزه علمیه قم انتقاد نسبت به روحانیت مبنی بر اینکه این نهاد نسبت به فساد اقتصادی واکنش صریح ندارند را نپذیرفت و گفت: برای روحانیت مساله ای مانند کنسرت و حجاب با فساد اقتصادی یا به طور کلی مسایل و مشکلات اقتصادی و سیاسی تفاوتی ندارد و در صورت تخصص نسبت به موضوع هر یک با شیوه خود در این موارد اظهار نظر می کنند یا واکنش نشان می دهند منتها نکته ای که وجود دارد این است که هر کسی که بیرون از گود است یک اظهارنظرهای سطحی و بدون مطالعه می کند که نهاد روحانیت باید متوجه باشد که این نوع از اظهارنظرها مشکلی را حل نمی کند یعنی باید واقعاً شخص اهل نظر باشد و راه حل نشان دهد. اینکه تنها انتقاد و نهی کنیم مشکلی را حل نمی کند، کسانی که به این موضوعات وارد نمی شود، ورود به این مسایل را در حیطه تخصص خود نمی دانند وگرنه کسانی که تخصص دارند به موقع تذکر می دهند البته یکسری از این انتقادها و واکنش ها اطلاع رسانی نمی شود لذا شاید در بسیاری از مواقع عموم جامعه متوجه این واکنش ها نشوند.

خزائلی افزود: اینکه روحانیت در مقابل دولت بایستد، کار درستی نیست بلکه باید از دولت حمایت شود و در عین حال اظهارنظر کنند و کار اصلاحی انجام دهند.

او در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی که با مشکلات و فساد اقتصادی رو به رو هستیم، ورود روحانیت به فعالیت های اقتصادی صحیح است؟ گفت: به نظر من روحانیت نه در این شرایط بلکه به طور کلی نباید به فعالیت های اقتصادی وارد شوند چون متهم می شوند و تمام مشکلات بر سر آنها خراب می شود لذا کسانی که ارتباط نزدیکی با مسئولین و مراجع دارند نباید حداقل در فعالیت های اقتصادی وارد شوند البته هر کسی باید فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما منظور اقتصاد کلان که مربوط می شود به اینکه بخواهند امتیازی بگیرند یا پروژه مهمی را عهده دار شوند، نباید وجود داشته باشد.

او تصریح کرد: ورود روحانیت به فعالیت های کلان اقتصادی آسیب زاست و موجب می شود مردم نسبت به نهاد روحانیت بدبین شوند و مشکلات اقتصادی را از چشم آنها می بینند چرا که گمان می کنند روحانیت به جای همراهی با مردم اکثر امتیازات را از آن خود کرده و به کار تجارت و سود آوری پرداخت است.

خزائلی در شرایط اقتصادی فعلی به وظیفه حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید اشاره و خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید باید تذکر دهند و در مسیر راه درست راهنمایی های لازم را انجام دهند. به نظرم باید راه های اصلاحی را ابلاغ کنند و اطلاع دهند، برخی از مسایل که مردم را تحریک می کند درست نیست برخی دنبال بهانه هستند و می گویند که فلان بزرگ و آقا گفت، ولی اگر کسی اهل خیر باشد اولاً باید در گود بیاید و ثانیاً راه حل های درست را از راه نامه یا فرستادن نماینده ای ابتدا به مسئولین ارایه دهند، اگر مسئولین نخواستند به این راه حل ها گوش دهند، این راه حل ها را به اطلاع مردم برسانند.