محمود صادقی خبر داد : موج دوباره ارسال پیامک ها به نمایندگان درباره FATF ؛ آیا این بار هم علم الهدی و رئیسی پشت پرده این ماجرا هستند ؟

 

نگام ، سیاسی _ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود عکسی منتشر کرد و نوشت: «موج دوباره ارسال پیامک ها به نمایندگان درباره FATF؛ و پاسخ من به یکی از آنها.»

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود عکسی منتشر کرد و نوشت: «موج دوباره ارسال پیامک ها به نمایندگان درباره FATF؛ و پاسخ من به یکی از آنها.»

 

One thought on “محمود صادقی خبر داد : موج دوباره ارسال پیامک ها به نمایندگان درباره FATF ؛ آیا این بار هم علم الهدی و رئیسی پشت پرده این ماجرا هستند ؟

Comments are closed.