احمدی نژاد خطاب به یکی از فرماندهان ارشد وزارت دفاع : امام زمان گفته اند طول موشک شهاب ۳ را ۳ متر افزایش دهید برد موشک ۵۰۰ کیلومتر زیاد میشود

 

مهرداد شاکری

 

یکی از دوستان شاغل در وزارت دفاع خاطره ای داشت از آخرین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد

یک روز احمدی نژاد به همراه اسفندیار رحیم مشایی سرزده به یکی از بخش های وزارت دفاع که وظیفه تولید انبوه موشک شهاب ۳ را به عهده داشته می روند.

احمدی نژاد عاشق زیاده گویی و بزرگ نمایی بود

عاشق مطرح شدن

می خواست همه چیز به نام خودش تمام شود

او پس از بازدید ذکر شده در یک سالن عمومی و در حضور کارکنان وزارت دفاع و فرماندهان ارشد وزارت دفاع

از آنان می خواهد که هر چه سریع تر دست به یک آزمایش جدید موشکی بزنند

و از نوع جدید موشک شهاب ۳ با برد ۲۵۰۰ کیلومتر رونمایی کنند.

کارشناسان مربوطه این امر را در آن مقطع محال اعلام می کنند.

اما احمدی نژاد به محکمی پاسخ می دهد که کافیست طول موشک را ۳ متر افزایش دهند تا برد مووشک ۵۰۰کیلومتر زیاد شود.

سخنی که حیرت کارشناسان نظامی را به همراه داشت.

او به این امر اصرار می کند و کارشناسان انکار

از او دلیل منطقی برای این گفته می خواهند

و وی به صراحت می گوید امام زمان در خواب این راز را به من گفته و شما فقط از امر ایشان اطاعت کنید.

ایستادگی یکی از معاونان وقت وزارت دفاع در برابر احمدی نژاد در نهایت باعث خشم وی شده

و او طی نامه ای از وزیر دفاع می خواهد که آن شخص را از مقام خود عزل نماید.

این خاطره فقط بخش کوچکی از شیرین کاری های معجزه هزاره سوم می باشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

6 thoughts on “احمدی نژاد خطاب به یکی از فرماندهان ارشد وزارت دفاع : امام زمان گفته اند طول موشک شهاب ۳ را ۳ متر افزایش دهید برد موشک ۵۰۰ کیلومتر زیاد میشود

Comments are closed.