از کرامات صاحب الحصر !!!

 

راه سبز امید

 

صاحب حصر اجازه فرموده اند تا استتار پنجره اتاق محصورین رو به حیاط باز شود.

تا این بنده های خدا پس از هفت سال محرومیت کمی نور و هوای تازه بخورند!!

در دین امام علی این طور با اسیر مدارا می کردند؟!

سه ماه هم به فعالان سیاسی مرخصی اجباری داده اند

تا به خاطر این لطف دهانشان بسته باشد

تا مبادا از کرده خود پشیمان شوند

و دستور دهند تا پنجره ها دوباره بسته شود‌!

خبر خوش رفع حصر همین بود؟!

نمی دانم این لطف بزرگ را چگونه باید جبران کرد؟؟

نمرود ادعای خدایی می کرد،

به او گفتند خدا مرده ها را زنده می کند.

تو چه می کنی؟

گفت من هم دستور اعدام می دهم و بعد دستورم را لغو می کنم

و به اینصورت محکومین به مرگ را حیات دوباره می بخشم!

صاحب حصر هم این چنین خدایی می کند.

پنجره ها را استتار می کنند

و بندگان خدا را از نور و تنفس هوای تازه محروم می کنند

و بعد از هفت سال دستور می دهند تا پنجره ها دوباره گشوده شود!

پس در هر پنجره ای که بسته و باز می شود دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب.

از دست و زبان که بر آید کز عهده شکرش به در آید؟!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

2 thoughts on “از کرامات صاحب الحصر !!!

  • ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ at ۸:۴۲ ب٫ظ
    Permalink

    بر پدر و مادر انسان دروغگو لعنت

  • ۱۳۹۷-۰۶-۰۴ at ۲:۴۳ ب٫ظ
    Permalink

    دروغ رو اینقدر بزرگ باید گفت که احمقها باور کنند

Comments are closed.