مهاجر ستیزی نماینده مجلس ایران: دولت اتباع بیگانه را به کشورشان بازگرداند

 

نگام ، اجتماعی _ روح الله بابایی صالح، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس ایران در اظهاراتی علیه مهاجران و در راستای مهاجر ستیزی از دولت روحانی خواست شرایط بازگشت اتباع بیگانه به کشورشان را هرچه سریعتر فراهم کند. این در حالی است که مهاجران زیادی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی ایران در حال ترک این کشور هستند.

 

سارا آکالین

 

بابایی صالح در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص ارجاع طرح حمایت از اتباع بیگانه در کمیسیون اجتماعی، اظهار داشت: درحال حاضر این طرح در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار ندارد، اما ضرورتی هم به حمایت از اتباع بیگانه نیست؛ زیرا فعالیت و زندگی این افراد درکشورمان خطراتی را به همراه داشته که به طورحتم کنترل آن غیرممکن است، ضمن اینکه تهدیدات حضور اتباع بیگانه از هر کشوری به ویژه همسایگان ما بارها برای مسئولان روشن شده است.
وی افزود: بخش بزرگی از ظرفیت های کاری به ویژه درسطوح پایین شغلی توسط اتباع بیگانه اشغال شده است که به طورحتم نبود این افراد می توانست درافزایش اشتغال جوانان ما نقش موثری داشته باشد، به عنوان مثال تمامی کارگران شهرداری در تهران از اتباع افغانستانی هستند که این فعالیت ها می توانست توسط جوانان بیکار ایرانی انجام شود؛ هرچند که درمشاغل دیگر ساختمانی هم اتباع مشغول به کار هستند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دلیلی برای حمایت از اتباع بیگانه حتی افراد دارای مادر ایرانی و پدر خارجی درکشور وجود ندارد، تصریح کرد: باید سیاست هایی را برای خروج هرچه سریعتر اتباع از کشوراجرایی کرد، اینکه برخی درمجلس و دولت به دنبال حمایت از اتباع بیگانه هستند مشخص نیست که با چه هدف و مقصودی چنین طرح هایی را پیگیری می کنند، هیچ دلیل و ضرورتی دراین باره وجود نداشته و به هیچ عنوان حمایت از اتباع بیگانه جزو اولویت های اصلی کشور نیست؛ ضمن اینکه طی سه دهه گذشته اتباع بیگانه فعالیت های بسیاری درکشور داشتند که درشرایط فعلی بهتر است با توجه به مشکلات اقتصادی کشور به وطن خود بازگردند.

بابایی صالح با اشاره به اینکه مجلس و دولت به جای پیگیری چنین طرح هایی مباحث مهم تری را درحل مشکلات اقتصادی در دستورکار قرار دهند، گفت: متاسفانه بسیاری از آسیب های اجتماعی و حوادث نابهنجار درکشور توسط اتباع صورت گرفته و دلیلی برای افزایش این آسیب ها به ویژه درحوزه مواد مخدر توسط اتباع وجود ندارد؛ اینکه برخی زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده و فرزندان آنها درحال حاضر بدون هویت هستند، دلیلی برای حمایت از اتباع نیست؛ چون درکشورما قوانین مصوب شده دراین حوزه مجوز حمایت از این افراد را نمی دهد.

One thought on “مهاجر ستیزی نماینده مجلس ایران: دولت اتباع بیگانه را به کشورشان بازگرداند

Comments are closed.