دکانی اقتصادی به نام «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» !

 

عیسی سحرخیز

 

گزارش شده است که این که ستاد که متولی آن جناب احمد جنتی است،

در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۴ میلیارد تومان پول از بیت المال گرفته است،

وقتی می پرسند برای چه ؟

چه کار صورت داده اید ؟

اعلام می کنند تا امروز ۸۷۶ رفتار منکراتی را پیدا کرده و تذکر داده ایم !

فارغ از این که تذکرهای داده شده درست بوده یا غلط،

نتیجه این شده است که برای هر تذکر ۲۷ میلیون تومان از پول بیت المال

و حق مردم فقیر و گرسنه

در جیب جریان تحت هدایت دبیر شورای نگهبان رفته است.

به این می گویند یک کسب حلال با درآمد کلان،

بعد دنبال مفسد اقتصادی هستند!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما