نماینده مجلس: نگاه امنیتی در ایران باعث افزایش آسیب های اجتماعی شده، به دلیل ابعاد وسیع آسیب ها ترس از نشر اطلاعات بیشتر می شود

 

 

نگام ، اجتماعی _ محمد جواد فتحی، رئیس فراکسیون آسیب های اجتماعی مجلس ایران در اظهاراتی قابل توجه نگاه امنیتی و ضعف آماری را علت تشدید آسیب‌های اجتماعی در کشور دانست و گفت: آسیب های اجتماعی مسائلی هستند که ما باید به طور تخصصی پیرامون آن ها مطالعه کنیم. معضلاتی مانند طلاق، اعتیاد و … به یک عامل بستگی ندارد، این ها معلول عوامل متعددی هستند که باید هم تحت مطالعه استقرایی و آماری و هم به لحاظ تئوری و نظری مورد مطالعه قرار گیرند.

 

سارا آکالین

 

فتحی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: در دنیا این مطالعات صورت گرفته اما متاسفانه ما از این نظر عقب هستیم و مطالعاتمان مطالعات دقیقی نیست چون مراجعی که درگیر هستند حاضر نیستند آمار دقیقی ارائه دهند؛ گاهی نگاه ها به آسیب های اجتماعی امنیتی می شود که این نگاه امنیتی باعث تشدید آسیب و افزایش روز افزون آمار آن می شود. همین افزایش ناشی از نگاه امنیتی باز باعث امنیتی تر شدن نگاه ها می شود، چرا که هر چه قدر ابعاد موضوع وسیع تر شود ترس از نشر اطلاعات نیز بیشتر می شود.

فتحی اظهار داشت: ما باید بالاخره یک جایی ترمز را بکشیم و این را بپذیریم که نگاه امنیتی نتیجه ای جز تشدید آسیب ندارد؛ باید به طور علمی و تخصصی وارد مطالعه این آسیب ها شویم و از طریق راه هایی که در دنیا تجربه شده با آن مقابله کنیم.

وی همچنین گفت: نمایندگان فراکسیون آسیب های اجتماعی در کنار دیگر وظایفشان به این موضوع نیز می پردازند در حالی که کمیسیون اجتماعی یکی از وظیفه اصلی اش بررسی و رسیدگی به آسیب های اجتماعی است. ما حتما اگر نسبت به یک یا چند موضوع از ابعاد آسیب های اجتماعی اشراف کاملی را پیدا کنیم و مطمئن شویم که راهکارهایمان راهکارهای صحیحی است، حتماً طرح هایی را تقدیم مجلس می کنیم اما تا به امروز فراکسیون به این وحدت نظر در مورد ارائه طرح نرسیده است.

فتحی افزود: یکی از علت های عدم اشراف کامل ما شاید این باشد که نهاد های درگیر، با ما همکاری کافی را ندارند و آمارها را در اختیار ما قرار نمی دهند. برخورد های ما در مقام فراکسیون نیز نمی تواند در سطح برخوردهای کمیسیون با مراجع اجرایی باشد.

رئیس فراکسیون آسیب های اجتماعی مجلس گفت: در هر حال امروز یکی از مهمترین یا مهمترین مسائل کشور مطالعه، مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است چون همین آسیب ها هستند که توالی فاسد یک نظام اجتماعی را رقم می زند.