کاسبی حصر و سواستفاده از موقعیت محصورین / مهرداد سایه وند

🌀برخی نمایندگان مجلس که اتفاقا با قرار گیری در لیست امید موفق شده اند وارد مجلس شورای اسلامی شوند، بارها خبرهایی مبنی بر رفع حصر محصورین و رفع محدودیت رییس جمهور سابق داده اند و بعدها معلوم شده است خبر صحت ندارد. بعضی نمایندگان قرار گرفتن در کانون اخبار را بالاتر از کار کردن برای ملت و کاستن آلام آنان می دانند. با این اوضاع عجیب نیست که نماینده ای برای قرار گرفتن در قائم مقامی یک حزب دست به هر کاری می زند و هر روز خبری از رفع حصر و محدودیت می آورد و نام خود را در صدر اخبار رسانه ای قرار می دهد.
🌀شاید روزی شانتاژهای خبری برای جلب توجه مردم مؤثر بود اما حالا آنچه می تواند مورد توجه مردم قرار گیرد چیزی است که دردهای آنها را کاهش دهد.
🌀آیا بهتر نیست این نمایندگان به جای آنکه وقت و انرژی خود را صرف این امور کنند، بفرمایند برای رفع نگرانی های مردم در مورد گرانی، فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا، طلاق و بقیه ی بحران های اجتماعی چه کرده اند؟

One thought on “کاسبی حصر و سواستفاده از موقعیت محصورین / مهرداد سایه وند

Comments are closed.