بالاخره علم الهدی سر عقل آمد

 

مهرداد شاکری

 

علم الهدی امام جمعه جنجالی مشهد

و یکی از منتقدان و مخالفان همیشگی حسن روحانی ریاست جمهوری ایران

را همه ما می شناسیم

درطول عمر دولت های یازدهم و دوازدهم و در ۵سال گذشته

بیشترین حمله ها و هجمه ها بر علیه دولت را علم الهدی پی ریزی و برنامه ریزی می کرد

و سعی می کرد مردم را برعلیه دولت با خود همراه کند.

اما شرایط ویژه کشور از نظر داخلی و بین المللی

و خطر فروپاشی حاکمیت توسط مردم

این حقیقت را برای علم الهدی روشن ساخت

که اگر روحانی آسیب ببیند

کل نظام آسیب دیده و برعکس

خطر فروپاشی حاکمیت دامن اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدال گرا را خواهد گرفت

اگر بنا باشد کشتی نظام غرق شود

همه ساکنان کشتی با هم غرق خواهند شد

علم الهدی با آگاهی از این موضوع

در نمازجمعه روز گذشته در مشهد

بر خلاف گذشته

از حسن روحانی حمایت کرد

و گفت:

آن چه از ابتدای انقلاب تا به امروز مسلم است،

این است که در رأس کارگزاران نظام،

خائن و سوءاستفاده‌چی وجود نداشته است.

جز یکی پیدا شد که همان اول مردم از مملکت بیرونش کردند

و آن بنی‌صدر ملعون بود

و غیر از او در رأس کارگزاران نظام ما خائن و سوءاستفاده‌چی نداشتیم.

این اظهار نظر از همبستگی حاکمیت و راس نظام برای حفظ انقلاب خبر می دهد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما