حاج منصور ارضی هم از پروژه قتل هاشمی و تهدید روحانی به مرگ گفت

 

مهرداد شاکری

 

به فاصله کمی از حادثه فیضیه قم و تهدید به مرگ روحانی

توسط عده ای از طلاب پلاکارد به دست

و تقویت شائبه قتل هاشمی رفسنجانی به دست تندروها،

حاج منصور ارضی یکی از مداحان قدیمی

و مورد علاقه بیت رهبر ایران

که همواره اظهار نظرهای جنجالی و بحث برانگیز دارد

و به لطف رهبر ایران از مصونیت قضایی نانوشته برخوردار می باشد

در مراسم دعای روز عرفه

و طی یک سخنرانی

مجددا روحانی را به مرگ در استخر تهدید کرد

و با جمله اون یکی توی استخر مرد

و این یکی هم در استخر خواهد مرد،

از تلاش دستهای پشت پرده در راس حاکمیت

برای حذف فیزیکی روحانی خبر داد.

اما به نظر می رسد این گونه تحرکات

قبل از آنکه مخاطب عام داشته باشد

مخاطب خاصی به نام حسن روحانی دارد.

دست های پشت پرده

با تهدید به مرگ روحانی

تلاش می کنند تا اختیار فکری و عملی روحانی را به دست بگیرند

و روحانی را سرسپرده دستورات و اوامر خود کنند.

شواهد چنین نشان می دهد که روحانی در مقابل این گروه تندرو سر تعظیم فرود آورده است.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما