ایران هشتاد میلیون آقازاده خواهد داشت اگر …..

 

حسن جمشیدی خراسانی

 

اگر مسوولان بالای نظام دزدی نکنند.

اگر سپاه پایش را از کفش سیاستمداران بیرون بکشد.

اگر سپاه چنگال هایش را از اقتصاد کشور بردارد.

اگر سپاه به پادگان برگردد.

اگر حوزویان به حوزه های علمیه برگردند.

اگر قوه قضاییه به افراد باسواد عاقل سپرده شود.

اگر دینمداران به مطالعه بپردازند و کاری به کار مردم نداشته باشند.

اگر رهبری یا به دروس خارج بپردازد و یا به اداره کشور.

اگر شورای نگهبان فقط به مقررات عمل کند نه به سلیقه های مندرس و کهنه

و تمامی نماز جمعه ها را به جهت عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت تعطیل کنند.

باور کنید ایران هشتاد میلیون آقازاده خواهد داشت.

می شود با ترامپ نشست و آب گوشت خورد و با ترزا می شیشلیک.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما