زن ایرانی به همراه دو دخترش به اتهام دزدی در آلانیای ترکیه دستگیر شدند

نگام ؛ ترکیه _ یک زن ایرانی به همراه دو دخترش در شهرستان آلانیای آنتالیا به اتهام دزدی از دو مرکز خرید در این شهر دستگیر شدند.

 

سارا آکالین

طبق گزارش های دریافتی، این خانواده ایرانی دست به سرقت از دو مرکز خرید جداگانه در آلانیا زده بودند.

بر این اساس، این مادر ایرانی که همراه دخترانش به سرقت از مراکز خرید آلانیا اقدام کرده، به اسم ن.س ۵۴ ساله بوده و یکی از دخترانش به اسم آ.س ۳۴ ساله و دیگری س.س ۱۸ ساله بوده است.

این خانواده ایرانی هنگام دزدی از مرکز خریدی در محله کوناکلی شناسایی شده اند و پس از بازجویی در مرکز پلیس جمهوریت به دادگاه منتقل شده اند.