صدا و سیمایی که خود صدای مخالفان را خفه کرده ، مسدود شدن حساب های متعلق به شبکه های برون مرزی خود را خفه کردن صدای رسانه های مستقل می خواند !

امیر عطایی

معاونت برون مرزی صداوسیمای ایران با صدور بیانیه ای مسدود شدن تعدادی از حساب های متعلق به شبکه های برون مرزی صدا و سیما بر روی شبکه های اجتماعی را “خفه کردن صدای رسانه های مستقل” توصیف کرده

و آن را “مصداق بارز سانسور و جلوگیری از انتشار حقایق و دیدگاه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی جهانی” می داند!

چه کنیم از دست این صدا و سیمای طنز پردازمان، که خود ۴۰ سال است که هر صدای مخالفی را خاموش کرده،

تقریباً هیچ برنامه تولید داخل یا خارج را بدون سانسور پخش نکرده و در تمام ۴۰ سال گذشته حتی یک دقیقه وقت به اپوزوسیون نداده

و البته بیشتر همین شبکه های اجتماعی که خود از آن استفاده کرده در ایران فیلتر شده،

اما حال از “سانسور” پروفایلهای فیک و دروغین خود گله می کند!

الله و اکبر از این همه دروغ و نیرنگ و درویی و ریا و تزویر،

شرم و حیا ندارید،

مسلمان نیستید،

انسان هم نیستید؟!

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “صدا و سیمایی که خود صدای مخالفان را خفه کرده ، مسدود شدن حساب های متعلق به شبکه های برون مرزی خود را خفه کردن صدای رسانه های مستقل می خواند !

Comments are closed.