هشدار مسئولین مدعی به مردم ‌پر توقع ؛ ما فقط در سود انقلاب سهیم هستیم !

پایگاه خبری جانبازان اصلاح طلب

شما در پیروزی انقلاب مدیون ما هستید.

مردم با حمایت و تشویق ما به جبهه رفتند و ما جنگ را پیروز کردیم.

ما مردم را از شر حکومت شاه نجات دادیم.

دین را در کشور جاری کردیم.

ملت را از ضلالت نجات دادیم.

دنیای مردم را فدای آخرت کردیم.

ما خدمات زیادی برای مردم انجام دادیم.

…….اما

این مشکلات امروز مربوط به ما نیست

کار استکبار است، دشمن خارجی.

کمی هم مردم مقصرند که به حرف ما رئیس جمهور انتخاب نمی‌کنند.

این بدبختی‌ها زیر سر نفوذی‌هایی است که از اسرائیل و انگلیس دستور می‌گیرند.

شما از لیبرال‌های از خدا بی‌خبر غافل بودید

ولی ما مسئولین از این تهمت‌ها بری هستیم.

ما فقط در راه اسلام قدم برمی‌داریم.

ما نقشی در گرانی دلار و سکه نداریم.

بگذارید راحت‌تان کنیم؛ ما اصلا در برابر مردم پاسخگو نبوده و نخواهیم بود.

ما تنها نزد پروردگار پاسخگوییم.

از ما گناهی سر نمی‌زند.

هر کار ما بنا به مصلحت است.

اگر شما سر در نمی‌آورید، مشکل خودتان است.

هر چیز که در جستن آنی، همانی.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “هشدار مسئولین مدعی به مردم ‌پر توقع ؛ ما فقط در سود انقلاب سهیم هستیم !

Comments are closed.