حمله شیمیایی قریب الوقوع سپاه و رژیم اسد بر علیه مردم در ادلب

مهرداد شاکری

حمله شیمیایی قریب الوقوع سپاه و رژیم اسد بر علیه مردم در ادلب
همزمان با سفر وزیر دفاع ایران و دیدار با بشار اسد و مقامات بلند پایه سوریه
وزارت دفاع روسیه مدعی شد، تا چند روز دیگر حملات شیمیایی در شهر «کفریا» واقع در قسمت شمالی «ادلب» سوریه با استفاده از گاز کلر به وقوع خواهد پیوست!
پیش از این گزارش های بسیاری از داخل کشور به دست نگام رسیده که نشان می دهد سپاه پاسداران در آزمایشگاه های زیرزمینی خود در حال ساخت مواد شیمیایی جهت استفاده در تسلیحات کشتار جمعی می باشد.
قطعا یک فاجعه انسانی بزرگ بر علیه مردم بی دفاع ادلب در حال وقوع است و روسیه و ایران با فرار به جلو می کوشد دست های آلوده خود را در این جنایت علیه بشریت پنهان نماید و این جنایت را به دوش گروه های مسلح مخالف اسد بیندازد.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “حمله شیمیایی قریب الوقوع سپاه و رژیم اسد بر علیه مردم در ادلب

Comments are closed.