گشت های ساحلی سپاه در جنوب کشور حربه ای تازه برای قاچاق کالا به کشور

 

مهرداد شاکری

 

همزمان با تشدید تحریم های امریکا بر علیه ایران

و خروج شرکت های اروپایی و بین المللی از ایران

و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی بر علیه ایران

و رصد فعالیت های مالی سپاه پاسداران در منطقه

توسط تیم های مختلف حقیقت یاب خزانه داری امریکا

و عدم دسترسی سپاه به منابع مالی

گشت های ساحلی سپاه در جنوب کشور

که از امکانات قابل توجهی برخوردار هستند

و دسترسی نیروی دریایی سپاه به اسکله های مجاز و غیر مجاز در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

با افزایش بی سابقه ورود کالاهای قاچاق به کشور توسط سپاه روبرو هستیم.

سرداران فاسد سپاه می کوشند از شرایط موجود

بهترین استفاده را برای تامین منابع مالی خود تدارک ببینند

و با ورود کالاهای قاچاق به کشور و بدون نظارت دستگاه های اجرایی از وضعیت موجود کمال استفاده را ببرند

کاسبان تحریم و سپاه برنده های اصلی تحریم های امریکا بر علیه ایران هستند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “گشت های ساحلی سپاه در جنوب کشور حربه ای تازه برای قاچاق کالا به کشور

Comments are closed.