آخرین فرصت سوزی روحانی

 

راه سبز امید

 

روحانی با بی تدبیری ناشی از ترس آخرین فرصت نجات خود و ملت ایران را سوزاند.

او می توانست شجاعانه استعفا دهد

یا شجاعانه واقعیت ها را بیان کند

و یا هر دو کار را با هم انجام دهد

و خود را فدای مصلحت ملت بکند

اما ترجیح داد مثل هاشمی با مصلحت اندیشی فردی خود را

فدای قدرت کند

و سرنوشت خود را به نظام گره بزند.

روحانی ترجیح می دهد تا رهبر مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی او را از کار برکنار کند.

چون وی نیک می داند که در این صورت سرنوشت نظام به وجود او گره خورده است.

یا هر دو با هم می مانند

یا هر دو با هم از بین می روند.

رفتن این دو مسئله ای نیست

مسئله مهم این است که فقط این دو نیستند،

در شرایط کنونی سرنوشت ملت ایران هم به آن ها گره خورده

و هر سه یا با هم می مانند

یا با هم می روند.

می توان گفت به شکلی تاریخ دوباره تکرار می شود

مصدق هم سرنوشت خود را به دست شاه و آمریکا سپرده بود

او در برابر کودتا تسلیم شده بود.

روحانی هم همین کار را کرده است.

با این تفاوت که امریکا در پشت شاه بود

اما اکنون شاه و طرف مورد اعتماد آمریکا در ایران نیست

و آمریکا در کنار اعراب و اسراییل برای نابودی ایران ایستاده است‌.

لذا باید گفت خداحافظ روحانی

خداحافظ حاکمان ایران

خدا حافظ ایران.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “آخرین فرصت سوزی روحانی

Comments are closed.