مزدوری برای سپاه ، با یک کیسه برنج و چندکیلو روغن و حبوبات

 

 

مهرداد شاکری

 

شرایط برای حضور نیروهای نظامی سپاه در سوریه تغییر کرده است.

اسراییل و امریکا و حتی روسیه ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه را برنمی تابند.

حتی سوریه تغییر استراتژیک داده

و ادامه حضور نیروهای سپاه را در بلند مدت در خاک خود به صلاح امنیت ملی خود نمیداند

به همین موازات سپاه هم در حال تغییر استراتژیکی برنامه های خود می باشد.

دکترین سپاه به افغانستان و پاکستان نگاه ویژه و تازه ای دارد.

حضور گروه های تندرو اسلامی در این دوکشور

که قوی ترین آنها طالبان و القاعده می باشد

در کنار حضور نه چندان گسترده داعش در افغانستان

باعث شده سپاه به فکر اعزام نیروهای خود به این دو کشور باشد.

شرایط اسفناک اقتصادی در استانهای شرقی و جنوبی کشور

و فقر مطلق در این مناطق باعث شده است که

سپاه بتواند مزدوران بسیاری را از بین مردم شیعه و سنی این مناطق

به قیمت ماهیانه یک کیسه برنج و چندکیلو گوشت و حبوبات و روغن

جهت اعزام به افغانستان و پاکستان به استخدام خود در بیاورد

مزدورانی که به اندک بهایی جان خود را در راه اهداف غیرانسانی سپاه از دست می دهند.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما