واقعیت هراسناک جامعه ایران در دنیای مجازی: وقتی مروجان بی بند و باری قهرمان می شوند

 

 

محمد صامع

 

مروری بر پست ها، نظرات و تعداد لایک های برخی افراد معلوم الحال در شبکه های اجتماعی

از جمله در اینستاگرام گویای واقعیت تلخ و هراسناکی درباره جامعه ایران است

که نیاز جدی به مطالعه کارشناسی دارد.

به عنوان مثال استوری های وحید خزایی معروف به پسر تلگرامی که آذر سال ۱۳۹۴

عکسهایش با زنان و دختران در تهران

با وضعیت نامناسب در پیام رسان تلگرام جنجال کرده

و اخبار مربوط به او در ابعاد گسترده منتشر شد،

به رغم محتوای جنسی و سراسر فحش های رکیک و زننده بسیار لایک خورده

و کاربران بسیاری فحشهای رکیک و حتی حرف‌ها و حرکات جنسی او را تایید و تمجید می کنند

و بی بند و باری و روابط لجام گسیخته اش با دختران را تحسین می کنند.

همان صحنه های بی اخلاقی که باعث دستگیری او در تهران شده بود

و البته او دخترهای حاضر در عکس ها را دخترخاله ها و دختر عمه های خود خوانده

و مدعی شده بود که همه دخترانی که با آنها عکس انداخته اعضای خانواده وی هستند،

حال در قالب رفتارهای مستهجن در ترکیه ادامه دارد

و کاربران ایرانی به خاطر تعدد روابط این فرد با دختران او را تحسین می کنند.

رفتاری که در جوامع غرب که رسانه های ایران آن را باز و بی بند و بار معرفی می کنند بسیار مذموم بوده

و این مسایل از سوی مردم آن جامعه مورد نکوهش قرار می گیرد.

حال آنکه یک مرد ایرانی فیلمهای متعددش با دختران را منتشر و حتی به آن افتخار می کند

و اوج فاجعه آن جاست که کاربران ایرانی نیز او را به خاطر رفتارهای غیراخلاقی اش تحسین می کنند.

چیزی که در همه جوامع مذموم بوده و هرگز کسی را نمی بینید

که روابط بی بند و بار کسی را تایید کنند بلکه سخت به آن واکنش نشان می دهند.

این در حالی است که وحید خزایی در رفتاری زشت و چندش آور

از حمله به زنی در حال رقص گفته و رفتارها و حرکاتی که خاص فیلم های پورن است را انجام می دهد

و لایک ها و تحسین های بسیاری را دریافت می کند

و با فحشهای رکیک و جنسی به مسوولان ایرانی به خیال خود می خواهد با نظام مبارزه کند

و فحاشی و حرفهای جنسی را به عنوان راه مبارزه خود برگزیده است

روشی بسیار سخیف و مذموم که حتی به نفع نظام است که چنین مخالفانی دارد.

مخالفی که افتخارش تعدد روابط با زنان و فحاشی و حرکات جنسی است.

اما فارغ از شخصیت این فرد که بودن در آغوش زنان عریان را افتخار دانسته

و از ایران تا ترکیه به رفتارهای زننده خود ادامه می دهد،

دیدگاه و لایک های کاربران ایرانی است که فحاشی های جنسی و حرکات پورن او را به جای رد کردن تحسین می کنند

و اینجاست که موضوع شکل بحرانی به خود می گیرد

و این سوال بزرگ را در ذهن ایجاد می کند که جامعه ایرانی به کجا رسیده

که از چنین افراد معلوم الحال و بی اخلاق و مروج بی بندوباری قهرمان ساخته و تحسینش می کنند.

در حالی که اینگونه افراد در جوامع اروپایی و امریکا طرد می شوند و جایی ندارند

در ایران محبوبیت یافته و مورد تحسین قرار می گیرند.

قطعا این مساله نیازمند مطالعه دقیق جامعه شناختی است

چرا که وقتی در جامعه ای بی اخلاقی ترویج شود

امنیت روانی همگان به خطر می افتد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما