اعتراض مسیحیان در قامیشلوی سوریه به تعطیلی مدارسشان توسط ی پ گ

 

نگام ، بین الملل _ در اتفاقی تازه نیروهای ی پ گ / پ ی د در شهر قامیشلوی استان حسکه سوریه مدارس متعلق به مسیحیان این شهر را تعطیل کرده اند که این موضوع اعتراض مسیحیان را در پی داشته است.

 

سارا اکالین

 

این نیروهای کرد دو مدرسه مسیحیان را اواسط ماه جاری تعطیل کردند.

مسیحیان معترض با برگزاری تظاهرات خواستار گشایش مدارس خود شدند و اعتراض خود نسبت به این اقدام گروه کرد پ ی د/ ی پ گ را نشان دادند.

گفته شده این گروه در شهرهای سوریه که اشغال کرده نظامی گری را در مواد درسی مدارس گنجانده و پروپاگانداهای خود را به دانش اموزان آموزش می دهند که این اقدام خوشایند خانواده ها نبوده و آنها برای دور نگه داشتن فرزندانشان از پروپاگاندای پ ی د آنها را به مدارس خصوصی می فرستند که پ ی د در این زمینه محدودیت هایی ایجاد می کند که در مهم‌ترین آن می توان به تعطیلی مدارس مسیحیان در قامیشلو اشاره کرد که این گروه در پاسخ به اعتراض مسیحیان به روی آنها آتش گشودند.

برخی گزارش ها حکایت از همدستی پ ی د با بشار اسد دارد که البته این گروه از حمایت گسترده امریکا و غرب هم برخوردار هستند و سلاحهایشان از سوی این کشورها تامین می شود.

با اینهمه سختگیری های پ ی د یا به اصطلاح مدافعان خلق کرد علیه قومیت های دیگر از جمله اعراب همواره مورد نقد بوده و حتی دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که آنها خانه های اعراب را آتش زده و وانمود می کنند که کار داعش بوده و به این ترتیب در شهرهای تحت اشغال تصفیه نژادی می کنند.

اما به موازات تصفیه نژادی آنها عرصه را برای مسیحیان نیز تنگ کرده اند و با تعطیلی مدارس مسیحیان کودکان آنها را از تحصیل محروم می کنند.

One thought on “اعتراض مسیحیان در قامیشلوی سوریه به تعطیلی مدارسشان توسط ی پ گ

Comments are closed.