واکنش روحانی به شرط فراکسیون امید برای حمایت در روز حضور در مجلس : مهم نیست رای ندهند

 

نگام ، سیاسی _ علی مطهری نماینده تهران در مجلس قبل از حضور روحانی در مجلس، با رئیس جمهوری دیدار داشته و پیام فراکسیون امید را به وی منتقل کرده بود اما پاسخ روحانی غیرمنتظره بوده.

روزنامه سازندگی خبر داده است که علی مطهری نماینده تهران در مجلس قبل از حضور روحانی در مجلس، با رئیس جمهوری دیدار داشته و پیام فراکسیون امید را به وی منتقل کرده بود اما پاسخ روحانی غیرمنتظره بوده.

 

در این پیام، مطهری خطاب به روحانی درباره جلسه سوال از رئیس جمهوری گفته بود که “فراکسیون امید تصمیم گرفته اگر رئیس جمهور صریح و شفاف درباره موانع و مشکلات و دست های پنهان در شرایط امروز سخن نگوید به پاسخ های او رای ندهد”.

 

پاسخ رئیس جمهوری این بود: “مهم نیست رای ندهند”.

 

روحانی بعد از حضور در مجلس، توضیحاتی را ارائه کرد اما اکثریت نمایندگان مجلس، از ۵ سوال، درباره ۴ سوال قانع نشدند.

 

همچنین شماری از نمایندگان شاخص عضو فراکسیون امید گفته اند که از سخنان روحانی، قانع نشده اند.

 

One thought on “واکنش روحانی به شرط فراکسیون امید برای حمایت در روز حضور در مجلس : مهم نیست رای ندهند

Comments are closed.