تورم افسارگریخته و گرانی دارد کارگران و قشر ضعیف جامعه را خفه می کند

 

مهرداد شاکری

 

 

گرانی و تورم و حقوق اندک کارگران و درآمد اندک قشر ضعیف جامعه بلای جان مردم شده است

تصورش هم سخت است کارگری با حقوق یک ملیون تومان در ماه چگونه می خواهد از پس هزینه های سرسام آور زندگی بر آید

کارگری که باید حداقل ماهی ۶۰۰ هزارتومان اجاره پرداخت کند برای اتاقکی در حاشیه شهرهای بزرگ

اگر بخواهد فقط نان خالی بخورد برای خودش و همسر و مثلا دو فرزندش باید ماهی ۱۲۰هزارتومان پرداخت کند.

هزینه آب و برق و گاز و تلفن و اینترنتش را هم که حساب کنیم دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند

او می ماند و دست هایی خالی و شرمندگی در مقابل زن و فرزندانش.

او می ماند و تنی که حتی نای کار کردن را هم ندارد.

اگر خیلی شانس بیاورد از این درد و رنج و نداری و فشار عصبی سکته نکند

قطعا گرسنگی خودش و خانواده اش او را از پای در می آورد.

فقر دارد همه مردم سرزمینم را با دستهای بی رحمش خفه می کند.

کاش :

دستی از غیب برون آید و کاری بکند.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

 

One thought on “تورم افسارگریخته و گرانی دارد کارگران و قشر ضعیف جامعه را خفه می کند

Comments are closed.