میر دل ها ؛ تو نزد خدا و مردم روسفید شدی ، همین تو را کافی است

 

علی احتشام

 

این جدید ترین عکس از میر در حصرمان است.

متفاوت اما مثل گذشته

این عکس نماد ۸ سال ایستادگی در برابر استبداد و ظلم و ظالم و دروغ و نفاق و … است

این عکس سند و واقعیت ظلم تاریخی است

که بر منتخب ملت که به عهدش با ملت وفادار ماند و تسلیم آن صحنه آرایی خطرناک نشد

میرحسین باتمام وجود به عهدش با ملت وفادار ماند و در تاریخ ایران ماندگار شد

او محبوب دلهای پاک و مبغوض دل های ناپاک است

به امید آزادی او ، و همسر دانشمندش، و کروبی دلاور،

و همه زندانیان با شرف و با وجدان سیاسی و اندیشه و عقیده،

و البته آزادی و آبادی ایران زخم خورده و عزیزمان از استبداد حاکم

تصویری از آن مرد پیر نقاش که می خواست زنگارها را بزداید

ونقشی نو بیافریند

به تنهایی گویای رؤیای های برباد رفته ملتی است

که دشواری ها وسختی های ناشی از

بی تدبیری وناکار آمدی وبی توجهی به شایسته سالاری

را تجربه می کند

میر دل ها

سلاله واقعی و پاک امیرالمومنین

میرحسین موسوی نازنین

ما از رایی که به تو دادیم پشیمان نیستیم و به آن افتخار می کنیم

اما آن دیگری و هم او و آنان که نظرشان به برخی دیگر نزدیک بود

اکنون به تماشای اختلاس ها و فساد و از بین رفتن تمامی دستاوردهای انقلاب توسط آن خس و خاشاک نشسته اند

و هر چند در دل پشیمان از تقلب در آرا و کودتای انتخاباتی هستند

اما نه راه پس و نه راه پیش دارند

و حتی روی عذرخواهی از تو ندارند

همین کافی است که تو نزد خدا و مردم و اهل بیت و اجدادت روسفیدی

و چه بهتر که با کرکس ها و دیو صفتان هم سفره نشدی

تا برای تداوم قدرت کاسه گدایی نزد ناکسان نبرده و ذلیلانه در مقابلشان کرنش نکنی

تو سرو راست قامت تاریخ ماندی و از خود نام نیک به جای گذاشتی

تو به عهد خود به ملت عمل کردی و با سینه ستبر مقابل ظالمان و متقلبان ایستادی

آفرین بر تو و همت و مردانگی ات

تاریخ تو را به جاودانگی یاد خواهد کرد

آن گونه که نام ابراهیم و موسی و محمد و علی و حسن و حسین ماندگار شد

و نام دیگران هم به سیاهی و پلیدی ثبت در تاریخ خواهد شد

آن گونه که نام فرعون و نمرود و معاویه و شمر و یزید امروز در تاریخ مرده است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “میر دل ها ؛ تو نزد خدا و مردم روسفید شدی ، همین تو را کافی است

Comments are closed.