کاش کمی از شجاعت نسرین ستوده و نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی را حسن روحانی داشت

 

شهره عاصمی

 

ای کاش کمی از شجاعت نسرین ستوده و نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی …. را،

حسن روحانی داشت.

یعنی روحانی نمی داند کار رهبر له کردن و بی اعتبار کردن رئیس جمهور هاست؟

حتی با آنکه نظرش با او نزدیک تر بود؟

آقای روحانی اگر خیال رهبر شدن دارید،

بدانید که رهبر و سپاه و قوه قضاییه

هیچ وقت و هیچ وقت

نخواهند گذاشت که شما رهبر شوید.

یعنی برای تغییر عملکرد شما خیلی دیر شده است؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما