لزوم تصویب طرح دو فوریتی برای خروج سپاه و نظامیان از اقتصاد و سیاست

 

اکبر گنجی

 

حسن روحانی شجاعت نداشت

در مجلس بگوید

وقتی اقتصاد و سیاست در چنبره ولی فقیه

و نهادهای انتصابی- به خصوص سپاه و نظامیان- اسیر است،

چه می شود کرد؟

سید محمد خاتمی هم در راهکارهای ۱۵ گانه اش

برای اصلاحات ساختاری هیچ اشاره ای به این نکته مهم نکرد
و از آن سخن نگفته است.
باید همه بسیج شوند و به “فراکسیون بی خاصیت امید” فشار آورند

تا طرح دو فوریتی

برای خروج سپاه و نظامیان از اقتصاد و سیاست را به تصویب برساند.
حول این مطالبه همگانی هم می توان بسیج عمومی ایجاد کرد
و هم امید آفرید.
در شرایط تحریم های فلج کننده،
سپاه و بسیج قدرتشان افزایش بیشتری خواهد یافت
و این به زیان مردم و گذار غیر خشونت آمیز به دموکراسی است.
چرا این مطالبه قابل تصویب در مجلس شورای اسلامی جدی گرفته نمی شود؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “لزوم تصویب طرح دو فوریتی برای خروج سپاه و نظامیان از اقتصاد و سیاست

Comments are closed.