تن فروشی زنان متاهل از فقر ، فاجعه ای که خانواده ایرانی را نابود می کند

 

 

مهرداد شاکری

 

 

کافیست سوار بر ماشین سواری ات بشوی

و یک ساعت در هرگوشه از شهر که میخواهی بچرخی

دیگر بالا و پایین شهر بودن ملاک نیست

زنان بسیاری را می بینی که در انتظار مشتری با ظاهری آراسته ایستاده اند

کنارشان که بایستی و خودشان مبلغ را اعلام می کنند

ساعتی حدود ۳۰۰ هزار تومان برای سکس کامل

سوال می کنی مجردند یا متاهل

بیش از ۶۰ درصد آنان متاهل هستند

سوار می شوند پای صحبتشان که بنشینی

حدود ۹۵ درصد از آنان علت تن فروشی خود را فقر اعلام می کنند

می گویند طاقت دیدن اشک ها و ناراحتی های فرزندانشان را ندارند

می گویند درآمد شوهرشان حتی به اندازه

پرداخت اجاره خانه و هزینه های روز مره زندگی هم نیست

دردی عجیب در سخنان و کلامشان موج می زند.

فقر دارد کانون گرم خانواده های ایرانی را به نابودی کامل می کشاند.

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “تن فروشی زنان متاهل از فقر ، فاجعه ای که خانواده ایرانی را نابود می کند

Comments are closed.