موج سازی های مشکوک توسط دولت پنهان

 

 

 

راه سبز امید

 

 

صحنه گردانان پشت پرده دولت در سایه

که صاحب رسانه و پول و سلاح و اتاق فکر و برنامه سیاسی

برای انتخابات آینده هستند،

مدام در فضای مجازی موج سازی می کنند

تا با انحراف افکار عمومی موج سواری کنند

کاهش سهمیه ایران در خزر

واگذاری بهره برداری از کیش

و امتیاز ماهیگیری دریای عمان به چینیها

سکس توریسم عراقیها در مشهد و خوزستان

سناریو سازی برای آقای مطهری

از این قبیل موج سازی ها هستند.

مواظب باشیم بر اساس شایعات تحلیل و قضاوت نکنیم

و در دام موج سازان و موج سواران نیفتیم.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما