سرداری که به کشتن او اکتفا نکردند و حقوق بازنشستگی اش را به جرم معاند بودن قطع کردند

 

 

علیرضا افشار

 

سردار محمد راجی

از دلیرترین فرماندهان گردان در تیپ ۵۷ ابوالفضل لرستان بود ؛

گردان تحت امر او به گواه اسناد جنگ

کلید گره گشای مواقع سخت عملیات بود ؛

سردار راجی را بعد از حوادث گلستان هفتم

به جرم درویش بودن زیر شکنجه بشهادت رساندند؛

امروز طیبه دختر ایشان اعلام کرده :

حقوق بازنشستگی پدرم را بجرم عناد با نظام قطع کرده اند ؛

باید برای نظامی که با بهترین سربازان و مدافعان وطن چنین می‌کند

مراسم ختم و خاکسپاری برپا کرد ؛

راستی یک نکته : فردا که اجنبی این مملکت را تهدید کرد

جوانان را با اقتدا به قهرمانانی که زیر شکنجه کشتید

ترغیب به جنگ و دفاع خواهید کرد ؟! خاک بر سرتان ، نادان ها …

 

نگام ، ناگفته های ایران ما