تتلو صید جدید بی بی سی فارسی

 

 

مهردادشاکری

 

یک ماه از فراخوان امیر تتلو برای مصاحبه با

یک خبرگزاری و تلویزیون خارج از کشور گذشت

در استوری هایش وعده روشنگری و افشاگری داد

قرار بود پشت پرده های حمایتش از

ابراهیم رییسی در انتخابات و حواشی های مختلف

پیج اینستاگرامی و اظهار نظرهای جنجالی اش را

در طی یک مصاحبه جنجالی افشا کند

برای انجام مصاحبه هم خواهان گرفتن مبلغ بالایی

برای بیان حرف هایش بود

حرف ها و ناگفته های امیر تتلو می توانست

جنجالی باشد اما

حضور این روزهای امیر تتلو در استودیوی

بهزاد بلور مجری بی بی سی فارسی

و ضبط برنامه برای پخش در روزهای آتی

نشان می دهد

بی بی سی فارسی توانست امیر تتلو را صید کند

قطعا حرف های بسیاری در این مصاحبه

بیان خواهد شد

حرف هایی که به پخش کامل آن نمی توان امیدی داشت

شاید بی بی سی فارسی سکوی پرتاب

امیرتتلو باشد اما

رازهای بسیاری با این مصاحبه فقط در اختیار

بی بی سی فارسی قرار خواهد گرفت

حرف هایی که به انتشار آن در شرایط فعلی

نمی توان امید داشت

 

نگام ، ناگفته های ایران ما