احیای طعم و لذت غذاهای فراموش شده ترکیه

نگام ؛ ترکیه _ احیای طعم و لذت غذاهای فراموش شده ترکیه

 

حامد تقوی

 

از تاریخ ۲/۰۸/۲۰۱۸ جشن لذیذ “گاسترو” در آنکارا، با هدف بازگشت دوباره لذتهای محلی فراموش شده به سفره ها، با شرکت آشپزان هر منطقه ترکیه، در “پاک مغان گول باشی” آنکارا، اغاز شد.

در این برنامه که با همکاری شهرداری آنکارا، فدراسیون آشپزان ترکیه، آشپزان پایتخت و انجمن اتحادیه گردشگری طرح ریزی شده است، به بازدید کنندگان، غذاهای محلی تقدیم میشود.

هدف از این جشن، یادآوری دوباره غذاهای فراموش شده از سفره ها میباشد.

در این چهارچوب غذاهایی با قدمت ۳۰۰۰ سال، باری دیگر به یاد اورده میشود.

این غذاها به شکل رایگان به بازدید کنندگان تقدیم میگردد.

One thought on “احیای طعم و لذت غذاهای فراموش شده ترکیه

Comments are closed.