دادگاه مشایی ، سیرکی با بازنده های زیاد / میثم بازیاری

 

به گناهکار بودن یا بی گناهی مشایی در پرونده اخیرش کاری ندارم

مشایی در پیشگاه دادگاه مردم ایران

و به جرم مباشرت در به خاک و خون کشیده شدن مردم سرزمینم

پس از انتخابات ۸۸ قطعا گناهکار و مجرم است

و باید یک روز در یک دادگاه صالحه به همراه دیگر گردانندگان

و برنامه ریزان کودتای انتخابات ۸۸ محاکمه و مجازات شوند

مسخره بودن دادگاه مشایی از آزاد بودن محمود احمدی نژاد

و در امان بودن وی کاملا مشهود و معلوم است

مگر خود احمدی نژاد نگفت من مشایی ام و مشایی من است

پس این دو بدون اجازه هم و بدون اطلاع هیچ کاری انجام نداده اند

اگر مشایی جاسوس و عامل انگلیس است پس احمدی نژاد هم عامل انگلیس است

احمدی نژاد همان اندازه مقصر است که مشایی مقصر است

و این دو همان اندازه مقصرند که حامیان و اربابان آنان

که در راس حاکمیت هستند مقصرند

بهتر است این سیرک مسخره را پایان دهید

مردم ما اگر چه سکوت کرده اند اما از شما آگاه تر و با شعورترند