ظریف در سوریه در خدمت سپاه قدس

 

 

مهردادشاکری

 

به نظر می رسد هماهنگی بین وزارت خارجه ایران و سپاه قدس

به بیشترین حد خود رسیده

و وزارت امور خارجه و سپاه قدس

هر زمان که سیاست های حاکمیت اقتضا کند

به عنوان بازوهای عملیاتی هم وارد صحنه می شوند

و به انجام وظایف محوله می پردازند.

سیاست خارجی ایران هیچ گاه تا این حد

شاهد مانور دهی و اعمال نظر و سلیقه سپاه پاسداران نبوده است.

هماهنگی بین وزیرخارجه ایران

و فرمانده سپاه قدس به بالاترین سطح رسیده است

ظریف و سلیمانی هر جا که نیاز باشد

مستقیما وارد عمل میشوند برای انجام امور محوله

اما گرداننده اصلی سیاست خارجی و منطقه ای ایران

در پشت پرده و با موافقت و هماهنگی

با رهبر ایران و بیت رهبری شخص قاسم سلیمانی می باشد.

سفر روز قبل محمدجواد ظریف به سوریه

که سفری از قبل اعلام شده نبود سفری بود

با درخواست مستقیم قاسم سلیمانی

از جواد ظریف برای سفر به سوریه

و بازگرداندن پیکرهای زخمی

چند تن از فرماندهان ارشد سپاه قدس و ارتش سوریه

که در انفجار چند شب گذشته

فرودگاه نظامی المزه به شدت زخمی شده بودند به ایران

برای مداوا

این سفر یک ماموریت کاملا نظامی بود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما