دیدبان حقوق بشر : خواستار توقف فروش هر نوع تسلیحات به عربستان سعودی شده است.

 

نگام ؛ حقوق بشر _ دیدبان حقوق بشر : خواستار توقف فروش هر نوع تسلیحات به عربستان سعودی شده است.

 

حامد تقوی

 

این تقاضای دیدبان حقوق بشر پس از آن صورت گرفت که ماه گذشته در اثر حملۀ هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک اتوبوس حامل دانش آموزان مدرسه ای در یمن، ۵۱ نفر (شامل ۴۰ کودک ) کشته شده اند.

گزارش دیدبان حقوق بشر،حمله به اتوبوس حامل دانش آموزان در یمن را “جنایت آشکار جنگی” خوانده است. این سازمان همچنین گفته است که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گذشته نیز غیر نظامیان را هدف قرار داده و سبب “کشتار غیر نظامیان” در مراسم عروسی، تشییع جنازه، در بیمارستانها و مدارس در یمن شده است.

One thought on “دیدبان حقوق بشر : خواستار توقف فروش هر نوع تسلیحات به عربستان سعودی شده است.

Comments are closed.