افشاگری های فرداد فرحزاد پس از خروج از بی بی سی فارسی ؛ ساپورت جمهوری اسلامی از بی بی سی فارسی / حسن مقیمی

 

فرداد فرحزاد مجری مستعفی بی بی سی فارسی طی یک تماس تلفنی که اخیرا انجام داد

اشارات جالبی به یک سری پشت پرده ها نمود که با وجود سعی در عادی جلوه دادن این مسائل

اما نکات بسیار مهم و البته قابل تاملی میباشد.

اشاره به این مسئله که اکثر قریب به اتفاق کارکنان بی بی سی فارسی

تمایل به بروز اصلاحات در جمهوری اسلامی دارند

و همچنین وجود نیرویی با خط فکری براندازی  در این شبکه وجود ندارد.

هرچند در ابتدا تمایل داشت با زیرکی ملموسی به این مسئله نپردازد

و حتی در ادامه بحث اشاره به وجود خط فکری های متنوع داشت

اما در جایی از گفتگو کاملا واضح و مبرهن اعلام داشت چنین افکاری در بی بی سی فارسی وجود ندارد.

اما مسئله خنده آور بحث پاسخی بود که فرداد فرحزاد به سوال پرسیده شده داد.

گزارشگر پرسید چرا گاها در یک روز تعداد بسیاری کارشناس اصلاح طلب را به روی آنتن میاورید

و این دور از شان رسانه  بی بی سی فارسی است

و باعث شده است مردم این شبکه را با نام آیت الله بی بی سی بشناسند

او اذعان داشت که ما تنها بدلیل همکاری بیشتر اصلاح طلب ها با آنها ارتباط داریم

و اکثر براندازان بدلیل اینکه ساکن آمریکا هستند

و بدلیل شرایط لجستیکی قادر به گفتگو با آنها نیستیم.

این شاید مضحک ترین توجیه قرن باشد

رسانه ی بزرگی همچون بی بی سی که حتی میتواند خط فکری یک جامعه را تشکیل دهد

تنها به دلیل شرایط لجستیکی و خواب بودن فعالان سیاسی آن قادر به ارتباط با آنها نیست.

این توجیه کاملا مشخص کرد که بی بی سی و سردمداران آن

تنها خط مشی خود را از جمهوری اسلامی میگیرند

اما در بیان اخبار پافشاری به بی طرفی دارند

فرداد فرحزاد استعفایش تنها یک مزیت داشت

و آن این بود که با بی تجربگی محض

پرده از اتاق فکر شبکه جهانی بی بی سی فارسی برداشت.

بی بی سی فارسی متعلق به جمهوری اسلامی است.