شعر سیاسی : بعد از این لطفا صدایم کن تو آقای پراید / سحر بهجو

من به قربان زه و سگ دست و سیمای پراید

بعد ازین مزدا سه تاکسی می‌شود جای پراید

می‌شود ماشین آقازاده‌های لاکچری

ژست می‌گیرند با ماشین زیبای پراید

می‌شود همراه آن تا قطب رفت و برنگشت

چون که پشتت گرم بود از سوز گرمای پراید

تازگی‌ها از هواپیما و جت پیشی گرفت

می‌کشد پر با مسافر کل اجزای پراید

می‌کند بنز و فراری آپشن خود را غلاف

پیش امکانات بیش از حدِّ بالای پراید

شد چهل میلیون و جایش روی تخم چشم ماست

صف کشیده کل ملت در تمنای پراید

دیشب آمد توی خوابم گفت در گوشم سحر!

بعد از این لطفا صدایم کن تو آقای پراید