ورشکستگی اقتصاد

 

 

ابراهیم ناظمی

 

مشکلات اقتصادی این مملکت هیچ وقت سر و سامان نمی گیرد به هزار و یک دلیل

یکی از دلایل عمده آن وجود کارتل های سرمایه دار و اشخاصی هستند که

طی ۴۰ سال گذشته در این کشورثروت اندوزی کردند

و همیشه سعی دارند امور اقتصادی را

به نفع خودشون رقم بزنند و سر رشته ان را در اختیار داشته باشند .

در کشوری که دو سوم بودجه مملکت

به نهادها ، سازمان ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی پرداخت می شود

چگونه می توان اقتصاد کشور را سر و سامان داد.

همه اینها هر شخصی را در دولت که مقابل منافع خود ببینند

با او مبارزه می کنند به ویژه اینکه رئیس دولت و دارای اختیار بیشتر باشد.

به نظر من اقتصاد این کشور هیچ وقت

به نفع ملت و یا مردم در کنترل قرار نمی گیرد چرا که سرمایه دارانی هستند که در هر

شرایطی اقتصاد را دگرگون و ثروت های خود را چند برابر می کنند.

بنابر این فکر اقتصاد سروسامان یافته

و با ثبات و گشایش کار و رفع بیکاری در این کشور اب در هاون کوبیدن است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما