موسوی لاری: جریان برانداز خارج نشین به این نتیجه رسیده‌اند برای ضربه به اصل نظام باید اصلاح‌طلبان را بزنند

 

نگام ؛ سیاسی _ موسوی لاری فعال سیاسی اصلاح طلب : دو جریان خارج‌نشین و داخلی در نقطه‌ای نانوشته به این تفاهم رسیده‌اند که باید با اصلاحات مقابله کنند. عده ای برای تقابل با دولت و عده ای برای مقابله با جمهوری اسلامی.

 

 

به گزارش دیدبان ایران ؛ حجت السلام موسوی لاری فعال سیاسی اصلاح طلب  که در جمع “شورای اصلاحات غرب استان تهران” با حضور احزاب ، تشکل ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سخن میگفت با اشاره به نفوذ اجتماعی گفتمان اصلاحات در جامعه بیان داشت جریان برانداز خارج نشین می‌گویند اگر می‌خواهیم اصل نظام نباشد و اگر بنا باشد نظام جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر شود باید اصلاح‌طلبان بعنوان مجموعه‌ای که ریشه در عمق جامعه دارد را تضعیف وحذف شود.
وی با اشاره به جریان مخالف دولت در داخل کشور بیان نمود بسیار جالب است این جریان،  نیز با این استدلال که اگر فشار بر روی اصلاح‌طلبان باشد دولت عقبه خود را از دست می‌دهد و راحت‌تر می‌توانند با دولت مقابله کنند .ازاینرو فشار را روی جریان‌ اصلاحات گذاشته اند.
یاداور می شود دولت مستقر ، دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان بوده و دولت اصلاح‌طلبان نیست کمااینکه دولت نیز مدعی چنین چیزی نیست و تلقی مردم نیز نیست.
وی در ادامه افزود این دو جریان خارج‌نشین و داخلی در نقطه‌ای نانوشته به این تفاهم رسیده‌اند که باید با اصلاحات مقابله کنند. عده ای برای تقابل با دولت و عده ای برای مقابله با جمهوری اسلامی.

 

 موسوی لاری همچنین با انتقاد از فضای سیاسی کشور گفت متاسفانه از میراث هشت ساله دولت احمدی نژاد است که رفتارها متحدانه نیست و رقبا بجای رقابت در رسیدن به نقطه بهتر تلاش می‌کنند یکدیگر را حذف کنند و بجای رقابت حذف یکدیگر را در پیش گرفته‌اند؛ این درحالی است که برای ساماندهی امور وغلبه بر چالش هادر داخل کشور ،ضروری است تعارض ها وبرخورد های حذفی  جای خود را به همکاری و رقابت برای رسیدن به بهترین نقطه ها بدهد. ومیدان برای احزاب، تشکل‌ها و نخبگان باز باشد و بتوانند اظهار نظر کنند.
 این فعال سیاسی  افزود جریان اصلاحات نیز نباید از اصلاح مایوس شود. بی مهری‌هایی شده و می‌شود. دولتی که با تلاش اصلاح‌طلبان روی کار آمد پس از پیروزی آنطور که باید با این مجموعه همدلانه برخورد نکرد و گویا این عقبه‌ای که دولت را سرکار آورد بعد از پیروزی مورد نیاز نبود. علیرغم بی‌مهری‌ها و با وجود دلخوری ها نباید از مسیر اصلاح ناامید شد و اگر روی گام‌های اصلاح‌طلبانه مصمم باشیم آینده امیدوار کننده خواهد بود.
 حجت الاسلام و المسلمین موسوی لاری ، به دوران هشت ساله دولت اصلاحات اشاره و بیان نمود مردم خاطره خوبی از آن سالها دارند. با وجود مشکلات بسیار منطقه ای همچون جنگ خلیج فارس و افغانستان و حادثه ۱۱ سپتامبر ،دولت اصلاحات با طرح گفتگوی تمدن‌ها و مدل رفتاری خود جهت مواجهه  با مسائل، نه تنها کشور از بحران‌ها عبور کرد بلکه علیرغم خواست دشمنان در تثبیت مناسبات بین‌المللی سهم پیدا کرد.