مشکل از کجاست که علی رغم ادعای ما مبنی بر تنظیم مقدرات کشور مطابق با سیره بزرگان دین ، عملکرد ما به مذاق اکثر دنیا و حتی مردم خودمان خوش نمی آید ؟ / حسن جمشیدی خراسانی

 

زیبا آفرین

 

۱۲۴ هزار پیامبر و این همه اولیا و عرفا و عقلا و‌…

بالاخره توانستیم کشوری بر مذاق همان یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر و تمامی اولیا و اوصیا تنظیم کنیم.

اینک مشکل از میلیاردها انسان است که نمی توانند ما را بپذیرند و یا مشکل از خود آن چیزی است که ما ارایه می کنیم.

اگر مشکل از میلیاردها انسان است که این ناشی از نوع خلقت انها است.

احسن الخالقین زیر سوال می رود. اکثریت مخلوقات الهی عاطل و باطل خواهند بود و قدرت الهی و حکمت او و زیر سوال می رود.

و من فکر می کنم مشکل از نظامی است که شما آقایان ارایه کرده اید.

نظامی که مبتنی بر حذف و مبتنی بر ظلم و مبتنی بر تضییع حقوق دیگران باشد و نظامی که بیشتر به دنبال حفظ خود باشد تا تحقق عدالت، از این بهتر نخواهد

بود.

جناب اقای مصباح یزدی نه فقط در خارج کشور بلکه در درون کشور و حتی در مجموعه نهاد حوزه هم چندان همراه و همدل نخواهید یافت. چقدر خوب است به

عنوان مرجع و ملجا فکری نظام سیاسی ایران تجدید نظر کنید و بیش از این حیثیت و شرافت دین اسلام را لکه دار نکنید.

جناب اقای مصباح یزدی! بر خلاف عمل پیامبر که زمینه ای فراهم ساخت که یدخلون فی دین الله افواجا ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگذشت امام راحل،

حضرتعالی و جریان منتسب به شما وضعیتی را ایجاد کرد که یخرجون من دین الله افواجا…

اقای مصباح یزدی! شما به عنوان پدر معنوی جریان رادیال کشور دست از اندیشه دین سیاسی خود بردارید. به روال عادی و معمولی حوزه برگردید. جریان نواب

صفوی، حوزوی نبوده و نخواهد بود. این وصله ناچسب را به حوزه های علمیه نچسبانید و آن را وانهید. به آغوش اندیشه های تابناک و هوشمندانه مراجع بزرگ و

متولیان سترک حوزه علمیه هم چون آخوند خراسانی و حایری و بروجردی برگردید. حوزه های علمیه در طول دوازده قرن بر دوش عالمان پاک طینت و متخلق به

اخلاق الله اداره و هدایت می شد نه غرق شدگان در دریای قدرت و ثروت و مکنت…

علیرغم اندیشه های نادرست و ویرانگر سیاسی حضرتعالی که ایران اسلامی را به لبه پرتگاه کشاند و توسط پیروان حضرت عالی که به اتهام غارت بیت المال و یا

جاسوس اجانب به ایفای نقش می پرداختند کشور را تا مرز از هم پاشیدگی پیش بردید و ایران را به کام دشمن انداختید و اسراییل نژاد پرست و با رژیمی

آپارتایدی را از انزوا بیرون کشیدید، اینک هم حوزه های علمیه به اندیشه های فلسفی شما احترام می گذارد و هم بدان نیازمند است. انتخاب درست بکنید امید که

آخر عمری عاقبت به خیر شوید.

من هنوز هم برای هدایت شما دعا می کنم. هرگز نا امید نیستم.