نشست سران ایران و ترکیه و روسیه در ایران،چراغ سبز به اسد برای کشتار مخالفان

 

 

مهرداد شاکری

 

نشست سه جانبه ایران و ترکیه و روسیه در تهران

و رایزنی روسای جمهور سه کشور در مورد ادلب

و بیانیه پایانی این نشست

پیش از آنکه حافظ منافع مردم سوریه باشد

چراغ سبز ایران و روسیه بود به بشار اسد

برای کشتار بی سابقه مخالفان

در این بین فقط ترکیه بود

که خواستار اجرای آتش بس و شنیدن صدای مخالفان رژیم بشار اسد بود

هرچند زور اردوغان به پوتین و روحانی نرسید

دیروز در تهران

بشار اسد تلویحا مجوز گرفت

تا به کشتار بی سابقه مخالفان خود

به اسم مبارزه با تروریسم بپردازد

دیروز دیپلماسی کشتار توسط ایران و روسیه

به تصویب رسید

تروریسم واژه ای بود برای حفظ و بقای حکومت دیکتاتوری اسد

از امروز باید کشتار مردم سوریه در ادلب

را به نظاره بنشینیم

و اخبار این کشتار را با نام کشتار تروریست ها بخوانیم

و به حال مردم سوریه دل بسوزانیم

اجلاس دیروز خط پایانی است

بر تمام امید و آرزوهای مردم ادلب

حمام خون به راه خواهد افتاد

و ما تا همیشه شرمسار تاریخ خواهیم بود

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما