یلدریم: ترکیه هرگز با تهدید و ارعاب خام نشده است

 

 

نگام ؛ بین الملل _ بنعلی یلدریم، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه گفت: «متاسفانه جهان شگفت‌زده، تصمیمات رئیس جمهور جدید آمریکا را دنبال می‌کند.

 

به گزارش آناتولی فارسی ـ بنعلی یلدریم، رئیس مجلس ترکیه , این وضع قابل استمرار نیست. ترامپ باید اشتباهش را جبران کند. در اشتباهند کسانی که می‌پندارند می‌توانند با تهدید، کشوری چون ترکیه را خام کنند. ترکیه هرگز با تهدید و ارعاب خام نشده است».

یلدریم افزود: «برخی مشکلات اقتصادی ما، همانند زمستان پس از بهار است. با بهانه‌تراشی و ایرادگرفتن نمی‌توانیم بر این مشکلات غلبه یا با انتقادات سیاسی راه حلی برای آن ارائه کنیم. همه مسافران یک کشتی هستیم. ترکیه مانند سابق بر این مشکلات فائق خواهد آمد».

One thought on “یلدریم: ترکیه هرگز با تهدید و ارعاب خام نشده است

Comments are closed.