نِعم الوکیل ، بهترین وکلای مردم

 

 

راه سبز امید

 

بهترین وکیلان مردم اینانند.

وکیل اگر وکیل واقعی باشد

و به سوگند وکالتش و دفاع از موازین حق و عدل پایبند باشد

باید اینگونه باشد

یا وکالت را قبول نکند

و یا در دفاع از حق موکلانش تا پای جانش هم بایستد

و از حق نگذرد.

فرق نمی کند چه وکیل مجلس باشد

خانم سلحشوری و آقای حیدری به علاوه آقایان مطهری و صادقی آبروی لیست امید در مجلس را خریدند

و خانم نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی نیز آبروی وکلای دادگستری را

نظام استبداد دینی نیز با تهدید و دستگیری وکلای شجاع و آزاده

به خاطر انجام وظیفه وکالتشان وقاحت را به اوج خود رسانده

و با دستگیری رضا خندان همسر خانم ستوده بیشرمی را از حد گذرانده

و زود باشد که نتیجه اعمال وقیح و ننگینش را ببیند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما