اعتراض به نظارت استصوابی ، برای بازسازی گفتمان میانه‌رو

 

 

سعید برزین

 

میدانیم چالشهای اخیر، میانه‌روها را به بازسازی گفتمان خود واداشته.

در بررسی این تلاش میتوان برخی روندها را شناسایی کرد.

از جمله اینکه:

(یک:)

استراتژی نوین میانه‌روها عناصر متفاوتی دارد و “مبارزه با نظارت استصوابی” یکی از این عناصر است.

(دو:)

میان “مبارزه با نظارت استصوابی” و “مسئولیت خواهی از رهبر” رابطه مستقیمی شکل گرفته.

(سه:)

گفتمان جدید اصلاح‌طلبان به امید شرکت مردم در انتخاباتی آزادتر است.

(چهار:)

مشخص نیست پیشنهاد “مبارزه با نظارت استصوابی” تا چه حد مورد استقبال عموم قرار بگیرد.

(پنج:)

اصولگرایان و براندازان با “مبارزه با نظارت استصوابی” مخالفند ولی به دلائل متفاوت.

با آگاهی از این شرایط، اصلاح‌طلبان تنها راه علاج را گفتگو و بحث میدانند

تا راه عاقلانه نمایان شود

و با فشار افکار عمومی حکومت نرمش کند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “اعتراض به نظارت استصوابی ، برای بازسازی گفتمان میانه‌رو

Comments are closed.