آیا مبارزه با نظارت استصوابی نتیجه بخش خواهد بود ؟

 

 

امیر عطایی

 

پیشنهاد “مبارزه با نظارت استصوابی”

به علل گوناگون جدی گرفته شده است.

ایران با چالش های بی سابقه

در سیاست های داخلی و خارجی و اقتصادی روبرو است

و نیروهای سیاسی برای اینکه بتوانند

راه حل هایی برای مدیریت و بهره برداری از این شرایط ارائه دهند

به تلاش افتاده اند.

نیروهای اصلاح طلب با آگاهی از محدودیت های ابزاری و تشکیلاتی خود

تنها راه علاج را دامن زدن به گفتگو و بحث میدانند.

آنها امیدوارند که گفتگو میان فعالان و روشنفکران،

و همچنین میان مردم کوچه و بازار،

بتواند راه عاقلانه و فارغ از خشونت را نمایان کند

تا زیر فشار افکار عمومی حکومت وادار به نرمش شود

اما آیا اصلاح طلبان که خود قویاً با فقدان مقبولیت عمومی

و پشت کردن عامه مردم به آنها روبرو هستند

قادر خواهند بود با تکیه بر این مطالبات عامه مردم،

بار دیگر عقلانیت را به دایره سیاسی حاکم بر ایران بازگردانند،

روال سالیان گذشته

و همچنین سرسختی آقای خامنه ای

در مواجهه با مخالفان

که هر نوع عقب نشینی را به منزله شکست مطلق می داند

نشان از آن دارد که اصلاح طلبان این بار نیز شانس زیادی نخواهند داشت

 

نگام ، ناگفته های ایران ما