درخواست پناهندگی ۱۶۰۰ ایرانی از بوسنی

 

 

نگام ؛ حقوق بشر _ تارنمای روزنامه بوسنیایی «سارایوو تایمز» خبر داده است تاکنون بیش از ۱۶۰۰ ایرانی از بوسنی و هرزگوین تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

 

حسن مقیمی

 

این آمار ۱۰۰ برابر مجموع درخواست‌های مشابه در سال ۲۰۱۷ است.

سارایوو تایمز با اشاره به توافق لغو روادید پارسال میان ایران و صربستان نوشت که ایرانیان به عنوان گردشگر وارد صربستان شده و به صورت مهاجر وارد بوسنی می‌شوند.

به گفته وزارت امور خارجه بوسنی، در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱۶ ایرانی درخواست پناهندگی داده بودند.

مقامات رسمی در ایران این خبر را تأیید یا رد نکرده‌اند.

وزیر حقوق بشر و امور پناهندگان بوسنی و هرزگوین همچنین افزود: “همبستگی کشورها و ملت های جهان برای استقبال از پناهجویان کشور ما در زمان جنگ

بوسنی ما را ملزم می کند تا وضعیت دشوار پناهجویان را درک کرده و تلاش کنیم تا صدای آنها باشیم.