خاوران های جدید در راه است

 

مهرداد شاکری

 

پس از گذشت  ۳۰ سال از فاجعه تابستان  ۱۳۶۷ و اعدام گسترده

زندانیان سیاسی و دفن فله ای آنان

در منطقه خاوران تهران

و در گورهایی بی نام و نشان

اعدام هایی بدون برگزاری دادگاه های قانونی

و خاکسپاری هزاران بی گناه در نقطه ای

بی نام و نشان

به نظر می آید خاوران  ۶۷  باز هم در حال تکرار است

اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی

و تحویل ندادن جسد وی به خانواده اش

و دفن جسد رامین حسین پناهی

زندانی سیاسی کرد

در نقطه ای نامعلوم

حکایت از آن دارد که خاوران های دیگری در راه است

اعدام های گسترده بیشتری قرار است

با اتهام های واهی اتفاق بیفتد

و خانواده های قربانیان این حرکت ظالمانه حاکمیت

حتی از جنازه فرزندانشان هم بی خبر باشند

 

 

 

نگام ،ناگفته های ایران ما