تازمانی که دولت پنهان سررشته امور را در دست دارد نباید به بهبود اوضاع امید داشت

 

امیر عطایی

 

 

بر طبق گزارشی که یکشنبه ۱۸ شهریور در نشریه سارایوو تایمز منتشر شده است،

تعداد ایرانیانی که با ویزای توریستی ابتدا با هواپیما خود را به صربستان رسانده!

و بعد به اروپا مهاجرت می کنند

به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت

و بیش از ۱۰۰ برابر شده است

عده ای در ایران که همواره طلبکار و مطالبه گر هستند،

بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی را به گردن دولت انداخته

و شخص روحانی و شعارهای انتخاباتی اش را از این نظر سخره میگیرند.

اما آیا تا چه میزان اعتبار پاسپورت به دولت روحانی مربوط است؟

مردمی که خسته از سرکوب و نقض حقوق بشر،

حجاب اجباری، مشکلات اقتصادی و بیکاری و فقر فراگیر،

تنها را نجات را فرار از کشور و میهن خود می بینند

مقصر نیستند،

دولت نیز خیلی مقصر نیست،

چون سررشته تمامی سرکوبها

و پوشش اجباری و گشت ارشاد

و بالا رفتن از دیوار سفارت خانه ها

و دادگاه های فرمایشی و پلیس ضد بشری

و مرگ بر این کشور و آن کشور گفتن

و عدم امکان ارتباط با کشورهای موثر در دنیا،

به تمامی در جای دیگری است

و دولت فقط نقش ماست مالی و زینت کردن و توجیه این موارد را دارد

تا زمانی که دولت موازی،

با قدرت سیاسی و مالی و نظامی بسیار قوی تر از دولت مستقر

در کشور فعالیت دارد،

نه باید امید بهبود اقتصاد و معشیت مردم را داشت،

نه بهبود اعتبار پاسپورت،

و نه حتی امید به زندگی!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

One thought on “تازمانی که دولت پنهان سررشته امور را در دست دارد نباید به بهبود اوضاع امید داشت

Comments are closed.