یونان دروازه جدید ورود نیروهای سازمان اطلاعات سپاه به اتحادیه اروپا و انگلستان

 

 

مهرداد شاکری

 

چند سال بود که نیروهای سازمان اطلاعات سپاه

در هیئت فعالان سیاسی و زندانیان سابق سیاسی

با درخواست پناهندگی دادن در ترکیه

و اسکان در ترکیه و زیر نظر داشتن فعالان سیاسی حاضر در ترکیه

و پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه

با جمع آوری اطلاعات آنان

و نفوذ در بین اپوزیسیون خارج از کشور

اخبار زندگی آنان را در اختیار سازمان اطلاعات سپاه قرار می دادند.

اما در یک چرخش و تغییر رویکرد ناگهانی

اکثر این افراد معلوم الحال

همگی در حال خروج از ترکیه

و رفتن به یونان می باشند

یونان به عنوان دروازه ورود به اروپا

این روزها مقصد مامورین اطلاعات سپاه می باشد

مشخص نیست اطلاعات سپاه از این تغییر تاکتیکی

چه هدفی را دنبال می کند

اما باید منتظر باشیم

و جولان دادن ماموران سازمان اطلاعات سپاه را

به طور گسترده درکشورهای شینگن و کشور انگلستان

به نظاره بنشینیم.

بعید نیست همه این نیروها دستور انجام

کارهای عملیاتی و خرابکارانه

در قلب اروپا را دریافت کرده باشند.

تروریست های سپاه در قالب اپوزیسیون

برنامه های ویژه ای را در اروپا دنبال خواهند کرد.

هوشیاری دستگاه های امنیتی کشورهای اروپایی

میتواند از بروز فاجعه های انسانی بسیاری جلوگیری کند.

 

 

نگام، ناگفته های ایران ما