آیا حوثی ها جایگزین حزب الله لبنان می شوند؟

 

 

مهرداد شاکری

 

بیش از یک دهه می باشد که ایران و سپاه پاسداران

نگاه ویژه ای را به انقلابیون یمن و مخالفان مسلح شیعی آن

در پیشبرد اهاف خود در منطقه اتخاذ نموده است

تا پیش از آن حزب الله لبنان به عنوان بازوی راست سپاه در منطقه

وظیفه انجام عملیات های خرابکارانه و تروریستی

به عهده داشته است

اما با توجه به هدف اصلی ایجاد حزب الله لبنان

که ضربه زدن به منافع اسراییل در منطقه می باشد

حزب الله عملا قابلیت خود را در انجام ماموریت های محوله

از طرف سپاه خارج از موضوع اسراییل از دست داده است

اما در مورد حوثی ها این داستان کاملا متفاوت است

دایره عملکرد حوثی های یمن به مخالفت با یک کشور یا گروه خاص

خلاصه نخواهد شد.

حوثی ها بوجود آمده اند تا خاری در چشم کشورهای عرب منطقه باشند

و هر زمان که سیاست های سپاه ایجاب نماید

نسبت به ضربه زدن به کشورها و نیروهای نظامی اعراب خلیج فارس

وارد عمل شوند.

سپاه با سرمایه گذاری بسیار ویژه بر روی حوثی ها

خواهد کوشید از آنان به عنوان یک گروه شبه نظامی تروریستی

در منطقه و جهان استفاده نماید

این تغییر تاکتیک سپاه

باعث به حاشیه رانده شدن حزب الله لبنان

و قدرت گرفتن هر چه بیشتر حوثی ها

منجر خواهد گردید.

حزب الله به حاشیه رانده خواهد شد تا

تمرکز سپاه بر حوثی ها از آنان یک گروه شبه نظامی قدرتمند

و آماده انجام فرامین تروریستی سپاه بسازد.

حوثی ها به عنوان پیاده روهای نظام در منطقه

موجودیت تمام کشورهای منطقه را

به خطر خواهند انداخت.

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما