اینجا دیگر کجاست ؟! / ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها

 

 

سبز اندیش

 

 

هزاران هزار متر پارچه سیاه میخرند

و شهر را سیاه پوش میکنند برای نزدیکی به خدا!!!

آن گه هزاران هزاااار کودک در سطح شهرشان با لباس های پاره!!! دست فروشی میکنند

در ١٠ روز میلیون ها ظرف از غذا برای رضای خدا!!! به یکدیگر هدیه میدهند

آنگاه هزاران نفر در چند شب بعد شب را با شکم گرسنه صبح میکنند!!

لباس نو و زیبا میخرند!!! برای اینکه بگویند ناراحت اند!!! و لباس رنگی نمیپوشند

میلیون ها تومان تجهیزات میخرند

برای اینکه در آن حرف از عدالت خدا بهشت و جهنم صحبت کنند!!!

زمانی که بعضی از کودکان شهرشان پول خرید تجهیزات اولیه تحصیلشان را ندارند!!!

ساعت ها با زنجیر بر گردن و سر و کله و سینه خود میزنند!!!

هنگام کار کردنشان کمترین میزان کار مفید را دارند…

تا شهری در کشوری دیگر پیاده میروند!!!

اما از پل عابرهوایی خیابان هایشان بالا نمیروند

ساعت ها برای باغیرت بودن کسی گریه میکنند….

فردایش به دختر ۱۵ ساله هم رحم نمیکنند

و اعضاشان حرف از مال حلال و انسانیت میزنند

بیشترین آمار اختلاس و خوردن مال مردم مربوط به خودشان است

یک تکه پارچه را به یک تکه آهن میکشند و برایشان مقدس می شود..

اما زندگیشان و قدرت تفکر شان هیچوقت قداستی پیدا نمیکند..

زیر یک تکه آهن میروند خیابان را بند می آورند برای رضای خدا!!!

شب بعد با ضربات چاقو هم دیگر را تیکه تیکه میکنند

برای نشان دادن قدرت خود هزاران لیتر شیر را

به بهانه نخوردن شیر کودکی در هزاران سال قبل در دو روز بین هم دیگر تقسیم میکنند!!!!

چندی بعد کودکان شهرشان بدلیل تغذیه نامناسب دچار هزاران نوع مریضی میشوند و ….

اعتقادشان به اینست که باید زمین از فساد پر شود تا منجی شان ظهور کند

اما همواره حرف هایشان راجع به رشد و و نزدیک تر شدن جامعه به خداست

ولی خوب میگویند ظهور نزدیک است!!!

اینجاایران‌است ،نماد یک کشور جهان سوم!!!

کشوری زیر سلطه استعمار فرهنگی و فکری!!

آری ظهور در جمجمه هاست نه در جمعه ها

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما